Arabesk is een kleine vereniging. De leden betalen contributie. En dan zijn er de inkomsten van de concerten (if any). Dat inkomen is niet genoeg voor alle kosten die wij ontmoeten, zoals het honorarium voor de artistiek leider en gastdocenten, zaalhuur en andere vaste kosten.
De meeste instrumenten zijn eigendom van de spelers. Maar voor onderhoud en reparatie ervan is geen budget. Laat staan voor de aanschaf van nieuwe (grote) instrumenten.

Daarom vormt Arabesk graag een fonds voor dat soort uitgaven. U kunt ons daarbij helpen, door te besluiten tot een eenmalige of regelmatige bijdrage aan dat fonds. Wij stellen uw steun zéér op prijs.

Méér weten? Voor vragen over donateursschap kunt u d.m.v. het contactformulier een bericht sturen.

Of gewoon een email sturen naar info@ensemblearabesk.nl

Steun ons a.u.b.